סביבה

סביבה

לטקסטיל יש נכון להיום השפעה שלילית על הסביבה, כאשר רק אחוז קטן מאוד של טקסטיל ממוחזר בהצלחה. המחזור של טקסטיל הוא בדרך כלל על ידי שימוש חוזר, עם אחוז קטן מאוד של טקסטיל שעובר תהליך מחזור בחזרה אל סיבים או למצב המתאים ליצירה מחודשת של חומרים חדשים. אתגרים סביבתיים נוספים כוללים שחרור של מיקרו-סיבים ומזהמים אחרים למקורות מים במהלך הייצור, השימוש ובתום השימוש. ב- CIRTex אנו עובדים בשיתוף פעולה עם גופים עירוניים ותוכניות מענקים בינלאומיות, החוקרים את הפוטנציאל של כלכלה מעגלית – שימוש בפסולת מתעשייה אחת כחומר גלם לתעשייה אחרת. אנו בוחנים כיצד גורמים ממשלתיים יכולים להפוך לבעלי עניין ומשתתפים פעילים בהפיכת הפקת מוצרים טקסטילים למחזורית יותר.

משתפי פעולה: הרשות לאיכות סביבה וקיימות – עיריית תל אביב, האיחוד האירופי Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) חילופי צוותי מחקר וחדשנות (RISE) H2020.


תמונה
מדגם שזור צבוע בצבעים בטוחים לסביבה, בשיתוף עם Twine Solutions.