Created with Sketch.
Created with Sketch.

מרכז דויד וברברה בלומנטל ישראל לחדשנות ומחקר בתחום הטקסטיל, סירטקס בשנקר, מוקדש לקידום החדשנות והמחקר בתחום הטקסטיל. CIRtex שואפת לקדם את השימוש בטכניקות טקסטיל מתקדמות, תהליכי ייצור, ואת תחומי היישום.

העבודה ב- CIRTex משתרעת על פני הקשרים שונים: אקדמיים, תעשייתיים ומסחריים, וממזגת מומחיות בין-תחומית במדע, הנדסה ועיצוב.